About

http://www.voki.com/mywebsite.php

dijous, 9 de gener de 2014

Programes d'edició d'imatge

Algun programa d'edició d'imatge pot ser:

Paint Shop pro: Es tracta d'un programa de retoc d'imatge de bitmap. És el programari bàsic que hi ha als centres.

Photoshop: Photoshop és un programari focalitzat en el tractament d'imatges en format de mapa de bits.

Macromedia fireworks: Les seves grans potencialitats operatives fan que pugui combinar el tractament de geometries i formats vectorials amb imatges de mapes de bits.

GIMP: GIMP és l'acrònim de General Image Manipulation Program, el més avançat programari de codi obert per al tractament de gràfics digitals, amb capacitats avançades de retoc i edició de fotografia digital.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada