About

http://www.voki.com/mywebsite.php

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

dilluns, 31 de març de 2014

Prezi sobre els formats de so

dilluns, 24 de març de 2014

Les caracteristiques del so

Amplitud: És la magnitud del canvi d'un sistema oscil·lant a cada oscil·lació, indica el valor de l'amplada de l'oscil·lació en relació al seu valor mig.

Freqüència: És la mesura d'un nombre de vegades que ocorre un esdeveniment pe del temps que hi estigui. També es pot calcula la freqüència, es te que fixar el interval de temps, es compte el nombre de vegades que ocorre l'esdeveniment a l'eix interval i aleshores es divideix aquesta quantitat per la llargària de l'interval de temps.
Intensitat: És la quantitat d'energia sonora que travessa per segon una superfície. La intensitat depèn de l'amplitud' de l'ona, perquè quant mes gran sigui l'amplitud de l'ona, mes gran sera la quantitat d'energia  que generaria i, per tant, mes gran sera la intensitat del so.
To:És la sensació auditiva o atribuït psicologicament dels sons que els caracteritzen com aguts o greus amb funció de la propietat física que es la freqüència.
Timbre: El timbre es la matriu característica d'un so que pot ser agut o greu segons l'altura de la nota que correspon el seu sonar corresponent. És tracta d'una de les quatre qualitats essencials del so articulat junt amb l'altura, la duració i la intensitat.

dilluns, 27 de gener de 2014

Clonitzacio a PIXLR

1era foto de clonitzacio

Aquesta es la Foto real del paisatge.

Aquesta es la foto irreal del paisatge

2ona foto de clonitzacio


Foto real dels anecs


Foto irreal dels anecs


divendres, 24 de gener de 2014

Pixlr

Foto de la relacio que hi ha entre animals.dijous, 9 de gener de 2014

Tutorial de GIMP


Programes d'edició d'imatge

Algun programa d'edició d'imatge pot ser:

Paint Shop pro: Es tracta d'un programa de retoc d'imatge de bitmap. És el programari bàsic que hi ha als centres.

Photoshop: Photoshop és un programari focalitzat en el tractament d'imatges en format de mapa de bits.

Macromedia fireworks: Les seves grans potencialitats operatives fan que pugui combinar el tractament de geometries i formats vectorials amb imatges de mapes de bits.

GIMP: GIMP és l'acrònim de General Image Manipulation Program, el més avançat programari de codi obert per al tractament de gràfics digitals, amb capacitats avançades de retoc i edició de fotografia digital.

Arxius d'imatge

Poden ser el JPEG, MP3,  PNG, ZIP, RAR:

JPEG: Joint Photographic Experts Group,és un algormisme dissenyat per a comprimir imatges estacionàries amb 24bits de profunditat o en escala de grisos.

MP3: És un format d'àudio digital basat en la compressió amb pèrdues, desenvolupat pel grup d'experts Media Picture Group.

PNG: Portable Network Group, és un format gràfic basat en un algoritme de compressió sense pèrdua per bitmaps no subjecte a patents.

ZIP:  És un format d'emmagatzematge comprimit sense pèrdua, molt utilitzat per a la compressió de dades com imatges, programes o documents.

RAR:  És un format d'arxiu amb un algorisme de compressió sense pèrdua, utilitzat per a la compressió de dades i arxivament.