About

http://www.voki.com/mywebsite.php

dilluns, 24 de març de 2014

Les caracteristiques del so

Amplitud: És la magnitud del canvi d'un sistema oscil·lant a cada oscil·lació, indica el valor de l'amplada de l'oscil·lació en relació al seu valor mig.

Freqüència: És la mesura d'un nombre de vegades que ocorre un esdeveniment pe del temps que hi estigui. També es pot calcula la freqüència, es te que fixar el interval de temps, es compte el nombre de vegades que ocorre l'esdeveniment a l'eix interval i aleshores es divideix aquesta quantitat per la llargària de l'interval de temps.
Intensitat: És la quantitat d'energia sonora que travessa per segon una superfície. La intensitat depèn de l'amplitud' de l'ona, perquè quant mes gran sigui l'amplitud de l'ona, mes gran sera la quantitat d'energia  que generaria i, per tant, mes gran sera la intensitat del so.
To:És la sensació auditiva o atribuït psicologicament dels sons que els caracteritzen com aguts o greus amb funció de la propietat física que es la freqüència.
Timbre: El timbre es la matriu característica d'un so que pot ser agut o greu segons l'altura de la nota que correspon el seu sonar corresponent. És tracta d'una de les quatre qualitats essencials del so articulat junt amb l'altura, la duració i la intensitat.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada